Ceza Hukuku – Kayseri Ceza Avukatı

Hizmetlerimiz

Kayseri Ceza Avukatı - Kayseri Ağır Ceza Avukatı - Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Ceza Hukuku - Kayseri Ceza Avukatı

Alanında yetkin Kayseri Ceza Avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak,  gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kayseri Ceza Avukatı kadromuz, ceza davalarında 15 yılı aşkın deneyimleri ve güncel mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedir. Bilindiği üzere, ülkemizde ceza yargılamaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türk Ceza Kanunu ceza hükümlerini belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılama usullerini belirler. Ceza davaları ve yargılamaları ile ilgili olarak Kayseri ceza avukatı kadromuz; müvekkillerimizin kollukta ve savcılıkta alınacak ifadesi sırasında hazır bulunmak da dahil olmak üzere Sulh Ceza Hakimlikleri ile Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedir.

Kasten adam öldürme, kasten yaralama, taksirle ölüme neden olma, taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, taciz, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı, terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım etme, tehdit, hakaret, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet, kaçakçılık, mala zarar verme, konut veya işyeri dokunulmazlığının ihlali, özel veya resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, suç uydurma ve iftira, görevi kötüye kullanma gibi suçlara ilişkin ceza yargılamalarında herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için Kayseri Ceza Avukatı kadromuz ile iletişime geçebilir; ceza hukuku ile ilgili makale ve emsal kararlara sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri ceza avukatı kadromuz 15 yılı aşkın deneyimleri ile duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen kararlara itiraz ve mahkemelerce verilen kararlara itiraz, istinaf ve temyiz işlemlerini gerçekleştirmekte ve gerekli hallerde cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar. Kayseri ceza avukatı kadromuz, müvekkillerimizin savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin etmek adına Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruları gerçekleştirmekte ve bütün süreçleri titizlikle takip etmektedir.

Ceza Hukuku

Ceza muhakemesi hukuku; yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi altındaki kişinin özgürlüğünü kısıtlar. Şüphelinin bizzat kendisinin veya avukatının bu soruşturma işlemlerine itiraz hakkı vardır. Soruşturma neticesinde iddia makamı (savcılık) şüphelinin suç işlediği kanaatine varırsa, şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar.

Türkiye’de ceza davalarına bakmaya yetkili adli ceza mahkemelerinin görevi suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenmektedir. Ceza mahkemeleri, temel olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Sanık, mahkemedeki yargılamanın tüm aşamalarında da bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkına sahiptir.

Bir kişi hakkında suç isnadı yapılmasıyla başlayan savunma faaliyeti, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez unsurudur. Ceza yargılamasının önemli bir parçası olan savunma faaliyeti, maddi gerçeğin açık, net ve doğru bir şekilde ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Ceza mahkemesi, yapacağı yargılama neticesinde sanık hakkında mahkumiyet hükmü olarak adli para cezası, hapis cezası veya güvenlik tedbiri kararı verebilir. Kararda hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) gibi bireyselleştirme kurumları uygulanabileceği gibi sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına da çevrilebilir.

Ceza davası, istinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi gibi aşamaları da geçtikten sonra kesinleşmiş hapis cezası ile ilgili infaz hukuku süreci başlar. Kesinleşen hapis cezasının infazı, kural olarak açık veya kapalı cezaevinde yapılır. Cezası infaz edilen hükümlü, suçunun niteliğine göre belli şartları yerine getirdiğinde koşullu salıverilme (şartlı tahliye) ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilebilir.

Ceza yargılamasında herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için gerekli başvuru veya itirazların zamanında ve usulüne uygun yapılması, suçun nitelendirilmesi ve suçun unsurlarının varlığının ispatı, suç vasfına ve unsurlarına uygun bir savunma açısından uzman bir avukattan hukuki yardım alınması önem arz etmektedir.

Alanında yetkin Kayseri Ceza Avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

Kayseri Ceza Avukatı

Ceza hukukunda tüm bu süreçler, genel hatlarıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz hukuku süreci olarak tanımlanabilir. Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile başlayan ceza davası sürecinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından ceza avukatı veya ağır ceza avukatından destek alınması faydalı olacaktır. Bununla birlikte, bazı ceza davalarında gerek suçun niteliği gerekse ceza miktarı yönünden savunmanın bir ağır ceza avukatı aracılığıyla yapılması zorunludur.

Güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Kayseri Ceza Avukatı kadromuz; savunma hazırlarken suç vasfının doğru şekilde belirlenip belirlenmediği, kast veya taksirin varlığı, suçun basit veya nitelikli hallerinden hangisinin gerçekleştiği, haksız tahrik veya meşru müdafaa halinin bulunup bulunmadığı gibi hususlara dikkat ederek olayın bütün aşamalarını bütünlük içinde ve geniş bir perspektifle incelemektedir.

15 yılı aşkın deneyimi ve ağır ceza avukatı kadrosu ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz; müvekkillerimize sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedir. Kayseri ceza avukatı ekibimiz; soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren ceza davası sürecinde suç isnadı ile yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapmaktadır.

Kayseri ceza avukatı veya ağır ceza avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Kasten adam öldürme, kasten yaralama, taksirle ölüme neden olma, taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, taciz, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı, terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım etme, tehdit, hakaret, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet, kaçakçılık, mala zarar verme, konut veya işyeri dokunulmazlığının ihlali, özel veya resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, suç uydurma ve iftira, görevi kötüye kullanma gibi suçlara ilişkin ceza yargılamalarında herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için Kayseri Ceza Avukatı kadromuz ile iletişime geçebilir; ceza hukuku ile ilgili makale ve emsal kararlara sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Ceza Avukatı

Alanında yetkin Kayseri ceza avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz; ceza yargılamalarında savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek taraflara avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza davalarında gerekli başvuru veya itirazların zamanında ve usulüne uygun yapılması açısından alanında uzman bir Kayseri ceza avukatı veya ağır ceza avukatından hukuki yardım alınması faydalı olacaktır. Yargılama sırasında herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Yargıtay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. 

Alanında yetkin Kayseri Avukat kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru sürecinde taraflara hukuki yardım sunmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru sürecinde herhangi bir mağduriyete veya hak kaybına uğramamak için gerekli başvuruların zamanında ve usulüne uygun yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte, alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınması faydalı olacaktır. Zülküf Arslan Hukuk Bürosu olarak; Yalçınkaya Kararı başta olmak üzere AİHM kararlarının Türkçe çevirilerini yapan Eski AİHM Hukukçusu Dr. Orhan Arslan koordinatörlüğünde müvekkillerimize Anayasa Mahkemesi ve AİHM başvurusunun yanı sıra emsal AYM ve AİHM Kararları çerçevesinde yeniden yargılama başvurusu hususunda da hukuki destek vermekteyiz.

Kayseri ceza avukatı veya Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne başvuru yapmak ve süreci takip etmek için bir avukat arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile başvuru ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.