Gayrimenkul Hukuku – Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Hizmetlerimiz

Kayseri Gayrimenkul Avukatı - Kayseri Taşınmaz Avukatı - Av. Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Gayrimenkul Hukuku

Alanında yetkin Kayseri gayrimenkul avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu; müvekkillerine gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Kayseri gayrimenkul avukatı kadromuz, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu başta olmak üzere güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda müvekkillerimize gayrimenkul hukuku alanında ve gayrimenkul davalarında en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedir. Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, son yıllarda özellikle kentsel dönüşüm uygulamaları sayesinde ülkemizde hızlı bir gelişme gösteren gayrimenkul sektörüne ilişkin taşınmaz ve gayrimenkul hukuku alanında her türlü süreç ve konuda avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Zülküf Arslan Hukuk Büromuz; müvekkillerimizin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, intifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

15 yılı aşkın bir deneyime sahip uzman Kayseri gayrimenkul avukatı kadromuz inşaat hukuku ve inşaat davaları konusunda edindikleri tecrübe ve bilgiler çerçevesinde; kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması konularında müvekkillerimize hukuki olarak her türlü desteği vermektedir. 

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denilmektedir. Hukukumuzda gayrimenkul ve taşınmazlara ilişkin hükümler genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Çok geniş kapsamlı bir hukuk dalı olmakla birlikte gayrimenkul hukuku genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi… gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. 

Teknik olarak ayrıntılı oldukları gibi hukuki bakımından da bağlayıcı olan gayrimenkul sözleşmesi hazırlanırken, alanında yetkin ve deneyimli bir avukat veya hukuk bürosundan danışmanlık alınması önem arz etmektedir. Bu bağlamda Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret ederek, açılmış veya açılacak olan ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şüyu davası, kira bedelinin belirlenmesi davası ve tapu iptal ve tescil davalarında Kayseri gayrimenkul avukatı kadromuzdan bilgi ve danışmanlık alabilirsiniz. 

Gayrimenkul hukuku istisnaların fazla olduğu, bu nedenle hukuki yardım almaksızın uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında zorluk yaşanabilecek detaylı bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul avukatları gerek bu hukuk dalı ile ilgili davalarda tarafları temsil etme gerekse konu ile ilgili danışmanlık hizmeti verme hususunda görev yapmaktadır. 

Ülkemiz vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da burada mülk edinme talepleri nedeniyle gayrimenkul hukuku ile ilgili sorunlarla karşılaşma ihtimali yüksektir ve bu alanda “uzmanlığı olan, mevzuattaki detaylara hâkim hukukçulardan destek almak sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul ve inşaat hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklara bakan avukat olarak tanımlanır. Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar çoğunlukla mülk sahiplerine, gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, mimarlara, finansörlere, inşaat firmalarına hizmet vermektedir.

Gayrimenkul hukuku, çok geniş bir alanı kapsamakla birlikte bunların arasında kamulaştırmaya yatkın olan durumları, kira kontratlarını ve gayrimenkulle ilgili olarak taraflar arasında yaşanan sorunlar ile tapu işlemlerinde ortaya çıkabilecek olan bütün problemlere bünyesinde yer vermektedir. 

Bu tür sorunlarda tarafların ne şekilde bir yol izlemesi ve yaşanacak olan bu sürecin nasıl bir şekilde işleyeceği dahi ayrıntılarıyla yasalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Gayrimenkul hukuku hakkında ne kadar fazla detaya hâkim olursanız eğer yarın bir gün yasalar karşısında haklarınızı daha doğru ve net bir şekilde görebilir ve yolunuzu çizebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku Hizmetlerimiz

Gayrimenkul hukuku alanında 15 yılı aşkın deneyimi ile avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Kayseri Gayrimenkul Avukatı kadromuz, -bunlarla sınırlı olmamak üzere- genel olarak müvekkillerine şu hizmetleri vermektedir;

 Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu/ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi,

Elbirliği mülkiyeti veya paylı mülkiyete tabi gayrimenkullere ilişkin davaların takibi,

Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin davaların takibi,

Muhdesat davası açılması ve takibi,

Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davası açılması ve takibi,

Arsa payı / kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,

Önalım hakkı veya muris muvazaası gibi hukuki nedenlere dayalı tapu iptali ve tescil davası açılması ve takibi,

İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi,

Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri

Gayrimenkul hukuku alanında 15 yılı aşkın deneyimi ile müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Kayseri Gayrimenkul Avukatı kadromuz tarafından hazırlanan makale ve kararlara sitemizden ulaşabilir; detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tapu İptali ve Tescil Davası

Kanuna aykırı olarak; usulsüz veya hatalı bir şekilde yapıldığı iddia edilen tapu kayıtlarının düzeltilmesi için açılan dava türüne denmektedir. Bu dava genellikle; tapu kaydının yapıldığı anda hukuki ehliyetin bulunmaması, muris muvazası (mirastan mal kaçırma) durumunun bulunması, taşınmazın aile konutu olması… gibi sebepler nedeniyle açılmaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanında 15 yılı aşkın deneyimi ile müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Kayseri Gayrimenkul Avukatı kadromuz tarafından hazırlanan önalım hakkı veya muris muvazaası gibi hukuki nedenlere dayalı tapu iptali ve tescil davası açılması ile ilgili makale ve kararlara sitemizden ulaşabilirsiniz.

Arsa Payı Düzeltim Davaları

Bir gayrimenkulün kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken ana yapının bulunduğu parsel arsasından değerleme oranında arsadan verilen paya arsa payı denmektedir. Arsa payları, kişilerin sahip oldukları bağımsız bölümlerin payları ile orantılı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat sahibi arsa payının düzenlenmesi için bu davayı açabilecektir.

Kira Bedelinin Tespiti Davaları

Kira sözleşmeleri; kiracı ile kiraya veren arasında karşılıklı irade beyanına dayalı olarak yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin yapılabilmesi için tarafların kira bedelinin belirlenmesi noktasında karşılıklı muvafakate varmış olmaları gerekmektedir. Günümüzde taşınmaz sahipleri kira sözleşmesinin yenilenmesi durumunda mevcut kiraya belirli oranlarda zam yapmaktadırlar.

İşte kira bedelinin belirlenmesi aşamasında taraflar arasında uyuşmazlık çıkması durumunda, bedelin; hakim tarafından emsal kira bedellerine ve hakkaniyete uygun şekilde belirlenmesi için açılan davaya Kira Bedelinin Tespiti Davası denir. Kira bedelinin uyarlanması ile ilgili emsal Yargıtay kararlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kiracının Tahliyesi Davaları

Bir taşınmazdaki kiracının tahliyesinin istenmesi durumunda kiraya veren bunu iki şekilde gerçekleştirebilmektedir. Bunlar: bildirim yolu ve tahliye davası açma yoludur. Tahliye davası, kira sözleşmesinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasına yönelik olarak açılan bir dava türüdür. Bu davanın açılabilmesini kanun koyucu çeşitli sebeplerin varlığına bağlamıştır. 

Bu sebeplerden bazıları kiraya verenden kaynaklanmaktayken (kiraya verenin ihtiyacı, yeni malikin ihtiyacı…), bazıları kiracıdan kaynaklanmaktadır (haklı sebeple kiracıya verilen 2 ihtar nedeni ile, kiracının kendi konutunun bulunması nedeni ile). Bu dava kiraya veren tarafından Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir.

15 yılı aşkın deneyimi ile müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Kayseri Gayrimenkul Avukatı kadromuzdan kiralananın tahliyesi davası ile ilgili detaylı bilgi alabilir, tahliye davası açılması ile ilgili emsal Yargıtay kararlarına sitemizden ulaşabilirsiniz

Ecrimisil Davası

Davacının maliki olduğu taşınmaza haksız ve kötü niyetli bir şekilde el atan, onu kullanan ve bu suretle davacının (malikin) mülkiyet hakkından kaynaklanan yararları elde etmesini engelleyen kişiye karşı açılan dava türüne Ecrimisil Davası denmektedir. Bu davada adı verilen, geçerli bir hakka dayanmaksızın yapılan işgal sebebiyle ödenmesi gereken tazminat olan haksız işgal tazminatı istenmektedir.

15 yılı aşkın deneyimi ile müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Kayseri Gayrimenkul Avukatı kadromuzdan ecrimisil davası ile ilgili detaylı bilgi alabilir, ecrimisil davası açılması ile ilgili makalemize sitemizden ulaşabilirsiniz

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Yürürlükteki mevzuat ve güncel yargı kararları çerçevesinde Hukuk Büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul uyuşmazlıklarında hak kaybına uğramamak için alanında yetkin bir avukattan hukuki yardım alınması oldukça önemlidir. Alanında yetkin Kayseri gayrimenkul avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, gayrimenkul ve taşınmaz hukuku uyuşmazlıklarında taraflara avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Dava sürecinde herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Yargıtay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından taşınmaz ve gayrimenkul hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almaları faydalı olacaktır. 

Kayseri gayrimenkul avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.