Kayseri İş Hukuku Avukatı

Hizmetlerimiz

Avukatın Haksız Azli - Kayseri Ceza Avukatı - Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Kayseri İş Hukuku Avukatı

Kayseri İş Hukuku Avukatı veya arabulucu arıyorsanız doğru yerdesiniz, çünkü Zülküf Arslan Hukuk ve Arabuluculuk Büromuz; alanında yetkin Kayseri iş hukuku avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile  müvekkillerine her türlü iş davası ile işçi işveren uyuşmazlıklarında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, hak ve görevleri tanzim eden, işyeri ile ilgili hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku, sanayinin gelişmesiyle birlikte çoğalan işçi statüsü altında çalışanları, iş ilişkileri ve yaşamında korumak amacıyla doğmuş olan bir hukuk dalıdır. İşçiyi koruma düşüncesinin temelinde bulunan nedenler, önceki dönemlere göre nitelik değiştirmiş olmakla birlikte, geçerliliğini günümüzde de sürdürmeye devam etmektedir.

İş Hukuku, önceleri bir özel hukuk dalı olarak kabul edilmiştir. Daha sonraları ise kamu hukukunun bir alt dalı olarak görülmeye başlanmıştır. Ancak; günümüzde iş hukuku, özel ve kamu hukukuna ait özellikleri bir arada bulunduran “karma” ya da özel hukuk ile kamu hukuku arasında yer alan “bağımsız” ve “kendine özgü” bir hukuk dalı olarak da kabul edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere iş hukukuna egemen olan ilkelerin başında, “işçinin korunması” ve “işçi lehine yorum” ilkeleri gelmektedir. Yargılama sürecinde mevzuatın yeterince açık olmayan bir hükmünün yorumlanması gerekiyorsa, bu hüküm işçinin yararı gözetilerek, işçi lehine karara bağlanır. -İş hukukunun konularını, bu hukuk dalı tarafından düzenlenen iş ilişkilerinin alanları oluşturur. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkileri, bireysel iş ilişkileri ve toplu iş ilişkileri olmak üzere ikiye ayrılabilir. İşçi ve işveren arasındaki bireysel nitelikteki iş ilişkilerini düzenleyen kurallar, iş hukukunun bireysel (ferdi) iş hukuku olarak adlandırılan dalını oluşturur.

İşçiler ve işverenlerin sendikaları, işçi ve işveren sendikaların birbirleri ve devletle olan karşılıklı ilişkileri ile bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları iş hukukunun toplu iş hukuku olarak ifade edilen bir başka konu alanını oluşturur.

Kayseri İş Hukuku Avukatı - Hizmetlerimiz

15 yılı aşkın bir deneyime sahip uzman Kayseri iş hukuku avukatı kadromuz işçi işveren uyuşmazlıkları başta olmak üzere iş hukuku alanında edindikleri tecrübe ve bilgiler ile güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde; kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai alacağı davası, iş akdinin feshi davası, fazla mesai alacağı davası, iş kazası ve tazminatı davası, işe iade davası, iş sözleşmesi hazırlanması gibi konularda müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık desteği vermektedir. 

İşe iade davasıkıdem ve ihbar tazminatıiş kazası davası gibi iş hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Kayseri İş Hukuku Avukatı kadromuz tarafından hazırlanan makale ve yargı kararlarına sitemizden erişebilirsiniz; avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz. 

Kayseri avukat kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuzun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili verdiği  hizmetler -bunlarla sınırlı olmamak üzere- genel olarak şunlardır;

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Fazla Mesai Ücreti

Yıllık İzin Ücreti

Ücret Alacağı

İşe İade Davası

İşe Başlatmama Tazminatı

Kötüniyet Tazminatı

İş Kazası ve İş Kazası Tazminatı

Sürekli İş Göremezlik

Geçici İş Göremezlik

Hizmet Tespiti

İş akdinin feshi

İşçilik alacakları

Doğum İzni

Asgari Geçim İndirimi

Sendikal Tazminat 

Mobbing Davası

Kayseri İş Hukuku Avukatı

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin dava ve uyuşmazlıklarda taleplerin etkili bir biçimde ileri sürülmesi ve hak kaybına uğramamak için iş hukuku alanında deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması faydalı olacaktır.  Kayseri iş hukuku avukatı kadromuz, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında 15 yılı aşan deneyimi ile güncel mevzuat ve Yargıtay kararları çerçevesinde; ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası, işe iade davası, fazla mesai alacağı, ilave tediye alacağı ve benzer davaların açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açılması ve takibi konuları başta olmak üzere -bunlarla sınırlı olmamak üzere- iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili her türlü konuda müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kayseri iş hukuku avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.