Ticaret Hukuku – Kayseri Ticaret Avukatı

Hizmetlerimiz

kayseri ticaret avukatı 2

Kayseri Ticaret Avukatı

Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır.

1956’da 6762 sayılı yasa ile derlenen, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir.

Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Arslan Hukuk Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti de vermektedir.

Kayseri Ticari Avukat

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Gümrük davaları

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar

Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi

Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü

Ticari şirketlerin alım ve satımı

Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri

Ortaklık sözleşmeleri

Kıymetli evrak hukuku

Risk Sermayesi

Sermaye Piyasaları

Kredi sözleşmeleri

Leasing sözleşmeleri

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

Haksız rekabet

Şirket yönetimi

Uluslararası distribütörlük anlaşmaları

İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri

Kredi anlaşmaları

Tüketicin korunması

Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri

Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler

Yurtdışı alacak takibi

Yurtdışı yatırım danışmanlığı

Gümrük işlemlerinin yapılması

İhracat tahsillerinin denetlenmesi

İthalat işlemlerinin yapılması

Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması

Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler

Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması

Arslan Hukuk Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirketlerde yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek raporlandırmaktadır. Rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için TTK uyum çalışmaları yapılır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır.

Arslan Hukuk Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Kayseri Ticaret Avukatı

Dava sürecinde etkin bir temsil için hukuk alanında deneyimli ve güncel mevzuat ile içtihatlara hakim  bir avukattan hukuki destek almanız büyük önem arz etmektedir. Tazminat hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku alanında yetkin avukat kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek hukuk davalarında sürece katılan taraflara avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

Dava sırasında herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Yargıtay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Gerekli başvuru veya itirazların zamanında ve usulüne uygun yapılması ve herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almaları faydalı olacaktır. 

Kayseri ticaret avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.