Sık Sorulan Sorular

Hizmetlerimiz

Avukata ödenecek ücretin kapsamı, avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile davanın türü ve kapsamına göre belirlenmektedir. Bununla birlikte avukata ücret ödenmesi yasal bir zorunluluk olup Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Alanında yetkin avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Bürosu, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek taraflara müvekkillerine her türlü hukuki konuda avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermekte ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Alanında uzman avukat arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız, dava masrafları ve avukatlık ücreti ile hukuki danışmanlık ücreti  konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Hukukumuza göre taraf ehliyeti olan herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Bu kapsamda açacağınız veya hakkınızda açılan bir davada avukat tutmanız gibi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak her alanda olduğu gibi dava ve hukuki uyuşmazlıklar ileri düzeyde uzmanlık gerektirir. Dava ve hukuki uyuşmazlıklarda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Bu kapsamda dava ve yargılama sırasında herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Yargıtay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Gerekli başvuru veya itirazların zamanında ve usulüne uygun yapılması ve herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almaları faydalı olacaktır. Alanında yetkin avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki konuda avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermekte ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Ayrıca bir suçlama nedeniyle hakkınızda ceza davası açılması durumunda; avukat tutma, avukatınızı çağırma, avukat olmadan konuşmama ve ifade vermeme, avukat tutacak maddi gücünüz yoksa Barodan avukat tayin edilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte Kanunda düzenlenen bazı zaruri hallerde ceza yargılamasında şüpheli veya sanığın avukat ile temsili zorunludur.

Alanında uzman avukat arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Hukuki sorunuz, dava süreciniz, hukuki statünüz, haklarınız, dava masrafları ve avukatlık ücreti ile hukuki danışmanlık ücreti konusunda telefon, Whatsapp veya e-posta aracılığıyla ön bilgi alabilirsiniz. Ancak hukuki danışmanlık hizmetini gerektirmeyen sorularınıza bu yolla verilen cevap ve bilgilerin karşılıklı görüşmede size sunulacak bilgilerin yerini tutmayacağı unutulmamalıdır.

Alanında yetkin avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Bürosu, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek taraflara müvekkillerine her türlü hukuki konuda avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermekte ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır. Hukuki danışmanlık hizmeti Avukatlık Kanunu, meslek kuralları ve Avukatlık Asgari Ücret tarifesi çerçevesinde ücrete tabi olduğundan telefon veya e-posta üzerinden dava süreciniz ilgili ayrıntılı bilgi verilmesinin mümkün olmadığı da unutulmamalıdır.

Alanında uzman avukat arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız, dava masrafları ve avukatlık ücreti ile hukuki danışmanlık ücreti konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Anayasamızın 141. maddesinde “davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir” denilmek suretiyle davaların makul bir süre içerisinde bitirilmesi gerekliliği açıkça düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 6. maddesinin birinci fıkrasına göre de; “Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir”.

Dava süresi, davanın türü ve kapsamı, mahkemenin yoğunluğu, tarafların durumuna göre değişmektedir. Ayrıca yerel mahkeme tarafından verilen kararın itiraz, istinaf ve temyiz aşamaları da dava sürecini etkileyen unsurlardır. Bununla birlikte dava süreci sonunda kesinleşen kararlar hakkında Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuru yapılabilmektedir.

Alanında uzman avukat arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız, dava masrafları ve avukatlık ücreti ile hukuki danışmanlık ücreti konusunda ön bilgi alabilir; avukatlık ve arabuluculuk hizmeti ile hukuki danışmanlık desteği için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Davanın yetkili ve görevli mahkemede açılması gerekmektedir. Dava açarken hangi mahkemenin görevli olduğuna ve hangi yer mahkemesinin yetkili olduğuna dikkat edilmesi; zaman, para ve hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu bağlamda davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir avukattan hukuki destek almanız faydalı olacaktır.

Alanında uzman avukat arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız, dava masrafları ve avukatlık ücreti ile hukuki danışmanlık ücreti konusunda ön bilgi alabilir; avukatlık ve arabuluculuk hizmeti ile hukuki danışmanlık desteği için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

ZÜLKÜF ARSLAN HUKUK BÜROSU

Bizimle İletişime Geçin

Faaliyet alanlarımızda hukuki yardım almak için bizimle iletişime geçin.

Doğru Kararlar için Doğru Yerdesiniz.

Yardıma ihtiyaç duyduğunuz her türlü hukuki konuda 15 yılı aşkın deneyime sahip uzman avukat kadromuzdan bilgi ve hukuki destek alabilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz.