Aile Hukuku – Kayseri Boşanma Avukatı

Hizmetlerimiz

Aile Hukuku - Kayseri Boşanma Avukatı - Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Aile Hukuku - Kayseri Boşanma Avukatı

Alanında yetkin Kayseri boşanma avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Bürosu, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında Kayseri boşanma avukatı ve arabulucu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi gibi aile hukuku ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesidir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma, eşlerin anlaşarak boşanmaları, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Kayseri Boşanma Avukatı kadrosu ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize gerekli hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır. Kayseri Boşanma avukatı kadromuz; boşanma davası, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, tanıma ve tenfiz davası, nafaka davası, tazminat davası, velayet davası, mal rejimi davası gibi aile hukuku davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, ayrıca hukuki danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti de vermektedir.

Kayseri boşanma avukatı kadromuz; anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi, iddet süresi ve iddetin kaldırılması gibi aile hukuku alanına giren konularda uzmanlığa ve 15 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

Kayseri Boşanma Avukatı Hizmetlerimiz

Kayseri boşanma avukatı kadromuz, hukuki deneyimlerini, bilgi birikimlerini ve çözüm bulma yeteneklerini birleştirerek; evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve bu süreçte tarafların bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Kayseri avukatı kadromuz ve 15 yılı aşkın deneyimimizle Zülküf Arslan Hukuk Bürosu olarak, boşanma davası ve aile hukuku davaları ile ilgili müvekkillerimize -aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere- hizmet vermekteyiz:

Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi

Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi

Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi

Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi

Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi

Velayet davaları açılması ve takibi

Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi

Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması

Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

Boşanma Davası Avukatı

Hukukumuzda boşanma davalarında, avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Dilerseniz boşanma davalarını avukat görevlendirmeden kendiniz de takip edebilirsiniz. Ancak boşanma öncesinde uzman bir avukat yardımı alınması, ilerde doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ve kişinin manevi olarak oldukça hassas olduğu dönemde, bir de maddi kayıp yaşamaması bakımından da önemlidir.

Her ne kadar hukukumuzda boşanma davalarında avukatla temsil zorunluluğu bulunmasa da , duygusal olarak zor ve yoğun bir süreçten geçilirken hukuki açıdan hakların uygun şekilde saptanması ve hak kayıplarına neden olunmaması bakımından bir avukat yardımı almanız ve avukatınızla içinde bulunduğunuz süreci her yönüyle ayrıntılı olarak değerlendirmeniz lehinize olacaktır.

Kaldı ki, boşanma sürecinin mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz geçirilmesi bakımından bir boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmesi önemlidir. Boşanma davalarına gerekli önemin verilmemesi, sürecin basit olarak algılanması, uzman olmayan kimselerden edinilen bilgiler ve internetten bulunan son derece hatalı, eksiklikler içeren protokollerle bu sürecin tamamlanmaya çalışılması sonradan tamiri mümkün olmayan hak kayıplarına yol açmaktadır. 

Boşanma davası ve aile hukuku uyuşmazlıklarında taleplerin etkili bir biçimde ileri sürülmesi ve hak kaybına uğramamak için aile hukuku alanında deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması faydalı olacaktır.  Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, 15 yılı aşkın deneyimi ve boşanma avukatı kadrosu ile müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

En hızlı boşanma yolu

En hızlı boşanma yolu tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam olarak uzlaştıkları anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı olarak boşanabilmek için taraflar arasındaki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gereklidir. Evliliğin en az 1 yıl sürmesi durumunda anlaşmalı boşanma davası açılarak çekişmeli boşanma davasına göre çok hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşmekte hatta tek celsede sonuçlanabilmektedir.

Ancak büyükşehirlerde duruşma yoğunluğu nedeniyle ilk duruşma günleri 3-4 ay sonrasına verilebilmektedir. Her şey zamanında sonuçlansa ve ilk celsede karar alınsa bile gerekçeli kararın yazılması, taraflara tebliği, temyiz süresinin geçmesi gibi işlemler nedeniyle boşanma davaları 5-6 ay sürebilmektedir. O nedenle boşanmanın hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için en iyi yol, uzman bir boşanma avukatı ile hareket edilmesi olacaktır. Boşanma davalarında müvekkillerine 15 yılı aşkın deneyimi ile avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti veren  Zülküf Arslan Hukuk Büromuzun alanında yetkin boşanma avukatı kadrosu sayesinde işlemler çok daha kısa sürede sorunsuz olarak tamamlanacaktır.

Kayseri Boşanma Avukatı

Boşanma aşamasına gelen ve Kayseri Boşanma Avukatı arayan çiftlerin her şeyden önce akıllarına gelen sorulardan biri de, bu hassas süreçte avukatlarını en doğru şekilde nasıl belirleyecekleri hususudur. İlgili mevzuata hakim olma, güncel içtihatları yakından takip etme ve boşanma sürecini iyi şekilde yönetebilme boşanma ve aile hukuku ile ilgili davaları takip eden bir avukattan beklenen özelliklerdir.

Bunun yanı sıra uzun yıllar boşanma ve aile hukuku alanında edinilen tecrübe, şüphesiz ki bu süreci yönetmede fayda ve kolaylık sağlayacaktır. Ancak avukat seçiminde tavsiyeden ziyade en sağlıklı yol öncelikle söz konusu avukatla mümkünse yüz yüze, değilse telefon ile birebir bir ön görüşme sağlamak ve bu görüşme doğrultusunda bir seçim yapmaktır.

Usul kurallarının önemi, tedbir taleplerinin yerinde ve zamanında uygulanmaması, dilekçede bulunmaması gereken ifadelerin yer alması, kesin sürelerin kaçırılması bu durumlara örnek verilebilir. Dolayısıyla son derece teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren boşanma sürecinde bir avukattan destek alınması önemlidir.

Boşanma hukuki olduğu kadar, psikolojik ve sosyal bir süreçtir. İyi bir boşanma avukatı, içinde bulunduğunuz süreci hukuki olarak değerlendirirken karşılaşacağınız psikolojik ve sosyal zorlukları da dikkate alabilmelidir. Boşanma davaları diğer davalardan farklı olarak, bireylerin özel yaşamlarını doğrudan etkileyen, kişiye özel davalar olup her somut olayda farklı hukuki kuralların uygulanmasını, farklı çıkarların farklı yasa maddeleriyle korunmasını gerektirir ve bu arada da belirli sürelere ve usul kurallarına uyulması esastır.

Bu nedenle en iyi boşanma avukatı, müvekkili ile samimi ilişki kurabilen müvekkilin ihtiyacı olduğu anda kendisine ulaşabildiği avukattır. Davalarda başarılı olunması avukat – müvekkil ilişkisinin en iyi şekilde kurulmasına, karşılıklı güvene ve samimi olarak her detayın belirtilerek değerlendirilmeye alınmasına bağlıdır. Boşanma davası ve aile hukuku uyuşmazlıklarında taleplerin etkili bir biçimde ileri sürülmesi ve hak kaybına uğramamak için aile hukuku alanında deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması faydalı olacaktır.  Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, 15 yılı aşkın deneyimi ve Kayseri boşanma avukatı kadrosu ile müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Boşanma Davasını Önce Hangi Taraf Açmalı

Bir boşanma davasında kendisine karşı dava açılan davalı eş, eşit kusurlu da olsa, boşanma gerçekleşirse mahkeme masrafı ve mahkemece belirlenen avukatlık ücretini ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle boşanma davasını önce açmak önem taşır. Yine davanın görüleceği yetkili mahkeme de boşanma davasını açan tarafa göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte eşlerden biri Kayseri’de, diğeri İstanbul’daysa ve Kayseri’de yaşayan eş boşanma davasını ilk önce açtıysa, dava Kayseri’de görülecektir. Bu nedenle boşanma davasını ilk önce açmak önemlidir.

Boşanma davası ve aile hukuku uyuşmazlıklarında taleplerin etkili bir biçimde ileri sürülmesi ve hak kaybına uğramamak için aile hukuku alanında deneyimli bir avukattan hukuki destek alınması faydalı olacaktır.  Kayseri boşanma avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Türleri

Uygulamada iki tür boşanma davası açılabilmektedir:

Anlaşmalı Boşanma Davası: Eğer eşinizle boşanma, velayet ve boşanmanın mali sonuçları (nafaka, tazminat, mal paylaşımı) gibi hususlarda uzlaşma sağladıysanız usulüne uygun bir protokolle anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre çok daha hızlı sonuçlanan ve daha az masraf gerektiren bir boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili daha fazla bilgi almak için “Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?” makalemizi okuyabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası: Eşler arasında yukarıdaki hususlardan en az birinde dahi uzlaşma sağlanamayan durumlarda çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında, haklılığın ortaya konması, lehinize olan tüm durumların avukatınıza anlatılması, herhangi bir ayrıntının atlanmaması, tanık seçimi gibi hususlar en iyi sonucun alınması bakımından son derece önemlidir. Çekişmeli boşanma davası sürecine ilişkin daha fazla bilgi almak için “Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Gerekli mi?” makalemizi okuyabilir; 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Açan Eşin Hakları Nelerdir ?

Boşanma davası açan eşin -aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere- başlıca hakları şunlardır;

Boşanma davası açıldıktan sonra ayrı yaşama hakkı,

Çocuklar için tedbir nafakası ve iştirak nafakası hakkı,

Eşlerin kendileri için tedbir ve yoksulluk nafakası hakkı,

Boşanma davasında tazminat hakkı,

Boşanma davası devam ederken geçici velayet kendisine bırakılmayan kişi için ortak çocuklarla görüşme hakkı,

Velayet hakkı,

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da belirtilen haklar

Boşanma davası açılması ve sonrasındaki hukuki süreçlerle ilgili Kayseri boşanma avukatı kadromuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme ve Dava Masrafları

Boşanma davalarına kural olarak aile mahkemeleri tarafından bakılmaktadır. Ancak aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, boşanma davaları asliye hukuk mahkemeleri tarafından görülür.

Boşanma davası masrafları, boşanma davasının anlaşmalı olup olmaması, tarafların aynı şehirde yaşayıp yaşamamaları, taraflardan birinin yurt dışında bulunması, davada dinletilecek tanık sayısı, davadaki taleplerin türü, davada ileri sürülen sebeplerin bilirkişi incelemesini gerektirip gerektirmemesi gibi birçok unsura göre değişkenlik göstermektedir.

Bu nedenle masraf ve ücretler konusunda sağlıklı bir bilgi verilebilmesi için somut olayın şartlarının bilinmesi ve buna göre değerlendirme yapılması gereklidir. Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma davası ücret ve masraflar, tarafların uzlaşması doğrultusunda davayı açan taraf / karşı taraf ya da her iki tarafça ortak olarak ödenebilmektedir.

15 yılı aşkın deneyimi ile Kayseri boşanma avukatı kadromuzdan boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma, eşlerin anlaşarak boşanmaları, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nda sayılmış olup, boşanma davası açmayı düşünüyorsanız Kayseri boşanma avukatı kadromuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Zina – Madde 161 

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış – Madde 162

“Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme – Madde 163

“Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

Terk – Madde 164

“Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”

Akıl hastalığı – Madde 165

“Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası ancak akıl hastası olmayan eş tarafından açılabilir. Akıl hastalığının eylemleri iradi olmadığından akıl hastaları aleyhine diğer boşanma sebeplerine dayalı olarak boşanma davası açılamaz.

Evlilik birliğinin sarsılması – Madde 166

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 166. maddesinde genel boşanma sebebi olarak düzenlenen “evlilik birliğinin temelden sarsılması” sebebiyle açılan bir boşanma davasında da, davalının eylemlerinin iradi olmadığı şüphesi ortaya çıkarsa hakim bu durumu araştırmakla yükümlüdür. Davalının hareketlerinin iradi olmadığı anlaşılırsa, TMK md 166 /1-2 dayanılarak boşanma kararı verilemez. Akıl hastası aleyhine açılacak boşanma davasının varsa vasisine karşı açılması, vasi yoksa bir vasi tayin edilmesi ve davanın vasiye yöneltilerek davaya devam olunması gerekir.

Boşanma sebepleri ve boşanma davası sürecine ilişkin daha fazla bilgi almak için Kayseri boşanma avukatı kadromuz tarafından hazırlanan makalemizi okuyabilir; 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik birliği evlenme akdinin yapılması anıyla oluşmaktadır. Bu sebeple taraflar arasında, nikah yapılmasına rağmen ortak hayat kurulmadığı hallerde de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 166/1-2. maddesi gereği boşanma talep edilebilecektir. Ancak açılan boşanma davasında, boşanmaya sebep gösterilen olayların af edilmemiş veya hoşgörü ile karşılanmamış olması gerekir.

Tarafların önceden hoşgörü ile karşıladıkları olaylar boşanma sebebi sayılamamaktadır. Davacı aynı olaya dayalı olarak açtığı boşanma davasından feragat etmiş ise, aynı olaya dayanarak yeniden boşanma davası açılamaz. Taraflar, boşanma davası açıldıktan sonra olan olaylara dayanamazlar. Her dava açıldığı tarihteki koşullara tabidir. TMK’da ortak hayatı çekilmez hale getiren, evlilik birliğini temelden sarsan olaylar tek tek sayılmamış olup, her olay özelliğine göre hakim tarafından değerlendirilecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 167. maddesi gereği “ Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.” Boşanma davası, olayın özelliğine göre özel haller sebebiyle açılabileceği gibi, TMK md.166/ 1-2 uyarınca da boşanma talep edilebilecektir. Açılmış bir boşanma davasının ( akıl hastalığı sebebi hariç), TMK md.166/3’de belirtilen şartlar mevcut ise, yargılama sırasında tarafların anlaşmaları ile sonuçlandırılması da mümkündür.

Yargıtay’a göre çekişmeli boşanma davalarında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına örnek olarak gösterilen başlıca nedenler şunlardır;

sadakatsizlik,

kocanın, karısını herkesin önünde utandırıcı sözlerle aşağılaması,

eşin yıkanmaktan kaçınması,

aile sırlarını açıklamak,

eşi, hasta yatağında bırakıp gitmek,

aşırı kıskançlık,

kadının, kocasının iznini almadan yurt dışına gitmesi,

kadının, kaynanası ile birlikte oturması,

kadının, çocuklarının temizliğine bakmaması,

kocanın, başka bir kadınla yaşaması,

kocanın, kendisine mal vermesi için karısına baskı yapması,

taraflardan birinin, diğeri aleyhine ceza davasında hakaret, sövme, dolandırıcılık olaylarından ötürü davacı olması,

üvey eşin, çocuğa kötü davranması,

eşlerden birinin alkole veya kumara düşkün olması,

cinsel iktidarsızlık..

Anlaşmalı Boşanma Davası

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 166. maddesinin 3. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre;

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma kararı verilebilmesi için,

Evliliğin, resmi nikah tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar en az bir yıl sürmüş olması (ortak hayatın kurulmuş olması şartı yoktur),

Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi hakimin uygun bulması ve

Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi, gereklidir.

“Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu” kapsamında; taraflarca üzerinde anlaşma yapılması gereken hususlar; boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, velayet ve çocuklarla kişisel ilişkidir. Mali hususlarda, özellikle boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat hususunda anlaşma belirli bir miktar ödenmesi, taşınmaz devri, hisse devri vb hususlarını içerebileceği gibi sadece feragat beyanlarını (yine yoksulluk nafakası hususunda da) da içerebilecektir.

Anlaşmalı boşanmada çocuklar için iştirak nafakasından vazgeçilmiş olmasının hukuki bir sonucu olmayıp, boşanmadan sonra velayeten iştirak nafakası davası açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanmada eşlerin çocukların velayeti ve çocuklarla kişisel ilişkinin ne şekilde olacağı konusunda da anlaşmış olmaları gerekmektedir. Ancak kişisel ilişkinin velayet hakkını kullanmaya engel olmayacak şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Hakimin taraflar arasındaki düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma için, tarafların mal rejiminin tasfiyesi ve alacaklar hususunda anlaşmış olması zorunluluğu yoktur, ancak anlaşmaya bu hususa dair düzenleme de konulabilir. Anlaşmalı boşanma davası sonrasında mal rejiminin tasfiyesi davası açılıp açılamayacağına ilişkin emsal Yargıtay kararına sitemizden ulaşabilirsiniz.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/4 maddesi gereğince; eşlerden her biri yargılamanın her aşamasında, anlaşmalı boşanma davasından feragat edebilir. Bununla birlikte eşlerin aynı maddede belirtilen konulardan birisinde dahi anlaşamamış olsalar anlaşmalı boşanmaya karar verilemeyecektir, bu durumda davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilecektir. 

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 166 maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye göre;

“Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için;

Herhangi bir sebebe dayanılarak açılmış ve reddedilip kesinleşmiş bir boşanma davası olmalı,

Ret kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren dava tarihine kadar 3 yıl geçmiş olmalı,

Bu üç yıl içerisinde müşterek hayat kurulamamış olmalıdır.

Yargıtay kararları gereği, ret ile sonuçlanan davanın hangi sebepten açıldığı önemli olmayıp, davanın ret ile sonuçlanmış olması ve ret kararının kesinleşmesinden itibaren dava tarihine kadar 3 yıllık fiili ayrılığın bulunması yeterlidir. Önceki davanın reddedilmiş olması gereklidir, davanın açılmamış sayılmasına dair kararlar, yetkisizlik, görevsizlik kararları, evliliğin feshi ve butlanı davaları TMK md.166/4 anlamında açılıp reddedilen dava mahiyetinde sayılmamaktadır.

Daha önce açılıp retle sonuçlanan davadan sonra aynı veya başka bir sebeple dava açılması, TMK md.166/4 uygulanmasında ilk davanın esas alınmasına engel değildir. Yargıtay’a göre, ilk davanın reddedilmiş olması yeteli olup, ret gerekçesi ve nedenleri (davanın feragat sebebiyle reddi gibi) önem taşımamaktadır. Üç yıllık süre hak doğurucu süre olup, dava koşuludur (dava hakkı 3 yıllık sürenin tamamlanmasından sonra başlar) ve hâkim tarafından resen dikkate alınacaktır. Üç yıllık süre kesintisiz olmalıdır.

Boşanma ve Nafaka Davasında Avukatın Önemi

Boşanma kararının reddi kararından sonra ortak yaşam bir defa kurulmuş ise, tekrar ayrılıp 3 yıl geçtikten sonra TMK md.166/4 gereği dava açılamaz. Taraflar açısından reddedilen davanın davacısı veya davalısı olmanın önemi yoktur. İlk davanın davalısı da bu davaya dayanarak TMK md.166/4 gereği boşanma davası açabilir. 

Boşanma ve aile hukuku, ofisimiz avukatlarının ağırlıklı çalışma alanları arasındadır. Uzun bir süredir Kayseri’de boşanma davalarına bakan avukatlarımız edindikleri tecrübeyi güncel hukuki mevzuatla birleştirerek boşanma öncesinde statünüzün / haklarınızın belirlenmesi ile boşanma davası sırasında en iyi şekilde temsil edilmeniz hususunda gerekli hukuki desteği vermektedir.

Alanında yetkin Kayseri boşanma avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Bürosu, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında Kayseri boşanma avukatı ve arabulucu olarak tazminat davası, nafaka davası, velayet davası, mal rejiminin tasfiyesi gibi aile hukuku ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kayseri Boşanma Avukatı kadrosu ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize gerekli hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır. Kayseri boşanma avukatı kadromuz; boşanma davası, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, tanıma ve tenfiz davası, nafaka davası, tazminat davası, velayet davası, mal rejimi davası gibi aile hukuku davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, ayrıca hukuki danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti de vermektedir.

Kayseri boşanma avukatı kadromuz; anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat davası gibi aile hukuku alanına giren konularda uzmanlığa ve 15 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Kayseri boşanma avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.